Η ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

“Ο ρόλος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου στο σχολείο μας”, από την κα Ηλιάδη Αμαλία, Φιλόλογο – Ιστορικό, Διευθύντρια του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων.

Μια όμορφη και εποικοδομητική συνάντηση είχαν τα μέλη της ομάδας δράσης για
τις σχέσεις μαθητών /τριών με την κοινωνική λειτουργό Βαλεντίνα Δήμου και το
15μελές συμβούλιο, στις κερκίδες του αύλειου χώρου του σχολείου μας, την Τρίτη
20-2-2024, την 5 η διδακτική ώρα.
Η συντονίστρια της ομάδας δράσης, κα Καμπλιώνη Αρετή, πρωτοβουλία της οποίας
ήταν η συνάντηση αυτή, παρουσίασε στο Δεκαπενταμελές τους στόχους της ομάδας για την διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και την ενίσχυση των
διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών /τριών και παρότρυνε τα μέλη του
μαθητικού συμβουλίου να συμβάλλουν, από τη θεσμική τους θέση, στην επίτευξη
αυτών των στόχων.
Η κυρία Δήμου Βαλεντίνα, κοινωνική λειτουργός, εξήγησε στους μαθητές τη
σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας, της φιλικής, συνεργατικής διάθεσης,
της ενσυναίσθησης και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μέσω του διαλόγου,
στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για όλους, τονίζοντας
τον διαμεσολαβητικό ρόλο που μπορεί να αναπτύξει το δεκαπενταμελές συμβούλιο
στην επίλυση διαφορών.
Η Διευθύντρια, κα. Ηλιάδη Αμαλία, επισήμανε την επίδραση της μαθητικής
πρωτοβουλίας, μέσω των μελών του συμβουλίου, στην καλλιέργεια της
συλλογικότητας και της συνεργασίας στη σχολική ζωή και στην εμπέδωση του
σεβασμού στα δικαιώματα όλων.
Η Διεύθυνση του σχολείου, η συντονίστρια της ομάδας δράσης, Καμπλιώνη Αρετή
και τα μέλη της ομάδας, Κουκουδά Σημέλα (Υπεύθυνη Σχολικής Ζωής), Τριμίντζιου Αναστασία και Χειράκης Απόστολος ευχαριστούμε την κα. Δήμου Β. για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και τις πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές της προς το Δεκαπενταμελές
συμβούλιο για μια πιο δημιουργική εκπλήρωση του ρόλου του.