Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στο μάθημα των Γερμανικών από μαθητές και μαθήτριες της Β’ και της Γ’ τάξης

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ και της Γ΄ τάξης συνέθεσαν ενδιαφέρουσες εργασίες με αφορμή το θέμα του μαθήματος. Οι μαθητές της Β’ τάξης επικεντρώθηκαν στη γερμανική κουζίνα, ενώ της Γ’ τάξης στην πόλη του Μονάχου. Πέραν της μελέτης και της επαφής των μαθητών με τον πολιτισμό της Γερμανίας, είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να ζωγραφίσουν και γενικότερα να εκφραστούν πάνω στο χαρτί.


Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά εργασίες μαθητών και μαθητριών και των δύο τάξεων. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βαλκανιώτη Αθανασία (Γερμανικής Γλώσσας)

Εργασίες του τμήματος Γ1
Εργασίες του τμήματος Γ2
Εργασίες του τμήματος Γ3
Εργασίες του τμήματος Β1
Εργασίες του τμήματος Β2
Εργασίες του τμήματος Β3