Εγγραφή των μαθητών της Γ’ τάξης στο Λύκειο

Σήμερα, Τρίτη 9/4/2024 στάλθηκε το παρακάτω email σε όλους τους λογαριασμούς των γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Γ’ τάξης του σχολείου μας. Στην περίπτωση που δεν το λάβατε (λ.χ. τεχνικό πρόβλημα) μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία από τους αντίστοιχους συνδέσμους.

“Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών της Γ’ τάξης,
ενόψει της επικείμενης εγγραφής των παιδιών σας στο Λύκειο, παρακαλείστε να συμπληρώσετε τις 2 συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις (Α & Β) σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφει η συνημμένη ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών, μας υποχρεώνει να τονίσουμε ότι πρέπει να ακολουθήσετε ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τις εν λόγω οδηγίες, διαφορετικά θα υπάρξουν δυσκολίες και πιθανή ταλαιπωρία για σας, στις εγγραφές του ερχόμενου Ιουνίου.

Οι 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να επιστραφούν ή να αποσταλλούν στο σχολείο μας μέχρι τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο υπογραφής είτε μέσω Gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο (που πιστοποιεί αυτόματα την Υπεύθυνη Δήλωση) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Συνημμένα αρχεία: Επιστολή, Υπεύθυνη Δήλωση Α, Υπεύθυνη Δήλωση Β