ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 4-9-2023 Ιστορία Β’ τάξης 8:00 π.μ. – 10:00 π.μ.

Δευτέρα, 4-9-2023 Θρησκευτικά Β’ τάξης 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Τρίτη, 5-9-2023 Φυσική Β’ τάξης 8:00 π.μ. – 10:00 π.μ.

Τρίτη, 5-9-2023 Θρησκευτικά Γ τάξης 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Τετάρτη, 6-9-2023 Βιολογία Β’ τάξης 8:00 π.μ. – 10:00 π.μ.