Προγράμματα για το σχ. έτος 2023-2024

Κατά το τρέχον σχολικό έτος υλοποιούνται στο 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων τα εξής προγράμματα, εγκεκριμένα από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Τρικάλων.

Γ’ τάξη: Πολιτιστικό Πρόγραμμα: “Εξερευνώντας τα Ελληνικά Νησιά”.

Υπεύθυνη: Βαλκανιώτη Αθανασία (Γερμανικής Γλώσσας), συνεργάτες: Ηλιάδη Αμαλία (Φιλόλογος-Ιστορικός), Τόγια Ευαγγελία (Φιλόλογος)

Γ’ τάξη: Πολιτιστικό Πρόγραμμα: “Ταξιδεύοντας στις πιο όμορφες ελληνικές γωνιές”.

Υπεύθυνη: Τόγια Ευαγγελία (Φιλόλογος), συνεργάτες: Ρίζος Σωτήριος (Φιλόλογος), Βαλκανιώτη Αθανασία (Γερμανικής Γλώσσας)

Β’ τ’αξη: Πολιτιστικό Πρόγραμμα: “Συνομιλώντας με το παρελθόν. Μύθοι και Παραδόσεις”.

Υπεύθυνη: Τσουμπέκου Σοφία (Αγγλικής Γλώσσας), συνεργάτες: Καμπλιώνη Αρετή (Φιλόλογος), Ντάνα Ειρήνη (Χημικός)

Β’ τάξη: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: “Η υγιεινή διατροφή δίνει φωνή στη σωματική και πνευματική ζωή”.

Υπεύθυνη: Ντάνα Ειρήνη (Χημικός), συνεργάτες: Γαρδίκα Μαρία (Φυσικός), Τσουμπέκου Σοφία (Αγγλικής Γλώσσας)

Τα παραπάνω προγράμματα είναι συνεργαζόμενα μεταξύ τους. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο και οι τελικές εργασίες θα παρουσιαστούν τον Μάιο σε σχετική εκδήλωση, καθώς και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.