Ενδοσχολική επιμόρφωση για τη χρήση του νέου διαδραστικού πίνακα

Την Τετάρτη 7-2-2024 πραγματοποιήθηκε τρίωρη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με θέμα τη χρήση των νέων διαδραστικών πινάκων, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στο σχολείο μας. Την επιμόρφωση ανέλαβε ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Ευαγγελακόπουλος (Πληροφορικής).