Εκδήλωση για τη 17η Νοέμβρη

Την Παρασκευή, 17-11-2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο στις 8:45 π.μ. για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση για τη 17η Νοέμβρη, η οποία θα ξεκινήσει στις 9:00 π.μ. Παρακαλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στη γιορτή και στη χορωδία να είναι στο σχολείο από τις 8:15 π.μ.