Δειγματική Διδασκαλία στους φιλολόγους του σχολείου μας

Τη Δευτέρα, 19-02-2024, πραγματοποιήθηκε δειγματική διδασκαλία δίωρης διάρκειας στους φιλολόγους του σχολείου μας από την κα. Καλαμαρά Ευαγγελία, φιλόλογο και συντονίστρια γνωστικού πεδίου Φιλολόγων (ΠΕ02) του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’ Γυμνασίου: 5η ενότητα, “Γνωρίζω τον μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου”.

Η δειγματική διδασκαλία έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής της ετεροπαρατήρησης
ως μέρος των εκπαιδευτικών δράσεων προς ενίσχυση της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Το εργαλείο αυτό αποφασίστηκε να εφαρμοστεί
από το σύλλογο και την ομάδα δράσης “καινοτόμες διδακτικές πρακτικές” , με τη
συνεργασία της συντονίστριας γνωστικού πεδίου φιλολόγων κ. Καλαμαρά
Ευαγγελίας. Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να καταστήσουν το έργο
τους πιο ελκυστικό, ενδιαφέρον και παραγωγικό,με τη χρήση νέων τεχνολογιών, να
ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να γίνει ανατροφοδότηση.
Η δειγματική διδασκαλία, δίωρης διάρκειας (3 η και 4 η ώρα, Δευτέρα 19/02/24)
αφορούσε το μάθημα της Γλωσσικής διδασκαλίας της Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 5 η, (Β1) :
«Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου» και την
παρακολούθησαν οι φιλόλογοι τους σχολείου.

Η συντονίστρια πραγματοποίησε διδασκαλία στο Α2 τμήμα, παρουσίασε το σχέδιο
μαθήματος, δομημένο στις βασικές αρχές της διδακτικής,και σε μορφή ppt στον
διαδραστικό πίνακα, έτσι ώστε τα μέρη του να είναι διακριτά .
Αρχικά έγινε σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση, δηλώθηκε η μέθοδος
διδασκαλίας (κατευθυνόμενος διάλογος, ανακαλυπτική μάθηση, μαθητοκεντρικός
προσανατολισμός), και διαβάστηκαν οι στόχοι του μαθήματος (γνωστικοί,
κοινωνικοί μέσω ομαδοσυνεργατικότητας) και στη συνέχεια έγινε η αφόρμηση με
την παρουσίαση τρίλεπτου αποσπάσματος συνέντευξης από την κωμικό Ρένα
Βλαχοπούλου, με στόχο την κατανόηση του προφορικού λόγου και την εισαγωγή
στο αντικείμενο της ενότητας.

Στην παρουσίαση της νέας γνώσης, η μέθοδος της διδασκαλίας, που επιλέχθηκε,
στόχευε οι μαθητές να είναι σε θέση να οδηγηθούν σε συμπεράσματα μέσω της
παρατήρησης γραμματικών τύπων και στην εξαγωγή των κανόνων(φωνή, συζυγία,
διαθέσεις).Στη φάση αυτή δόθηκαν ασκήσεις για την εμπέδωση της γνώσης. Επίσης,
οι μαθητές χρησιμοποίησαν τον διαδραστικό πίνακα για να σημειώνουν, ώστε να
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους και ανατροφοδότηση.
Χρησιμοποιήθηκαν υπερσύνδεσμοι, όπως το ηλεκτρονικό λεξικό του Μ.
Τριανταφυλλίδη για την αναζήτηση ερμηνείας λέξεων της οικογένειας του θεάτρου
και του κινηματογράφου και για ηλεκτρονικό κουίζ λέξεων της ίδιας θεματολογίας,
με στόχο την βιωματική μάθηση μέσω της συμμετοχής τους στο παιχνίδι,
χωρισμένοι σε ομάδες.Ταυτόχρονα, ασκήθηκαν στην παραγωγή προφορικού λόγου,
μέσω ομαδοσυνεργατικής εργασίας, ανακαλώντας επιχειρήματα υπέρ ή κατά ενός
θεάματος θεατρικού ή κινηματογραφικού. Τα συμπεράσματά τους τα απέδωσαν
μέσω αγώνα λόγου.

Στη συνέχεια δόθηκαν φύλλα εργασίας με κείμενα-αποσπάσματα από
παρουσιάσεις θεατρικών και κινηματογραφικών έργων, με ερωτήσεις σύμφωνες με
τους αρχικούς στόχους του διδακτικού σχεδίο και στα πλαίσια της
διαφοροποιημένης μάθησης για μαθητές με ΔΕΠΥ.Οι μαθητές δούλεψαν και πάλι
ομαδοσυνεργατικά, παρουσίασαν τα συμπεράσματα και έγινε ανατροφοδότηση.
Στο τέλος ανατέθηκαν εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου με βάση σχετικό
λεξιλόγιο, αλλά και συνθετικές, διερευνητικές , ως εργασίες για το σπίτι.
Οι μαθητές επέδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στην
καινοτόμο διδακτική πρακτική που εφαρμόστηκε, ενώ η Διευθύντρια του Σχολείου,
κ. Αμαλία Ηλιάδη, όπως επίσης και οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί, που
παρακολούθησαν την διδασκαλία, συνεχάρησαν θερμά τη συντονίστρια γνωστικού
πεδίου φιλολόγων για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση της διδακτικής της πρότασης
και τους μαθητές για την απρόσκοπτη συνεργασία και συμμετοχή τους.